LİSANSLI GÜNEŞ ENERJİSİ

Bu alanda yeteneklerimizi ortaya koyarak, proje süreçlerinin profesyonel olarak ilerlemesini, bunun yanında yatırımcılarımız ile finans kaynakları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve şeffaf olarak yürütülmesini sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz fizibilite, teknik analiz ve yatırım değerlendirme gibi özen ve detay gerektiren çalışmalarda yatırımcılarımız ve finans kuruluşlarına karşı eşit mesafede duruyor ve kuruluşlara karşı son derece şeffaf bir yaklaşım ile hareket ediyoruz.Yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanan fizibilite ve durum değerlendirme çalışmaları tarafımızdan sunulan farklı varyasyonları içerebileceği gibi projeye özgü geliştirilen özel analizleri de içerebilmektedir.

Danışmanlık çözümlerimiz:

Yatırım Analizi
Saha Geliştirme
Mevcut Sahaların Değerlendirilmesi
Fizibilite Çalışmaları
Teknik Değerlendirme
Lisans Başvurusu
Şebeke Bağlantı Analizi
Kiralama Anlaşması
Proje Haklarının Analizi