STRATEJİ VE HEDEFLER

Yarını yansıtan projeler tasarlama, hayata geçirme ve enerji sektöründe yeniliklerin öncüsü ve uygulayıcısı olma stratejisini belirleyen sahra enerji, ulusal ve uluslararası arenadaki enerji araştırma, iletim, dağıtım, geliştirme ve yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmayı hedeflemektedir.